Wednesday, June 20, 2012

Sholat Nisfu Sya'ban ( Shalatul Khoir )

Sholat Nisfu Sya'ban ( Shalatul Khoir )
Sulthonul Awliya Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani qs

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Adapun sholat Khoir ini dikerjakan pada malam ke lima belas bulan Sya’ban sebanyak 100 rakaat (2-2) , tiap-tiap satu rakaat membaca Al-Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 10 kali. Setiap dua rakaat satu salam ,maka total 50 kali salam dan total al-ikhlas yang dibaca dalam 100 rakaat adalah 1000 al-ikhlas.

Ulama salaf mengerjakan sholat Syaban ini dan memberi nama sholat ini Shalatul Khoir. Sulthonul Awliya Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengerjakan sholat Khoir  ini.

Telah diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Rohimahullah bahwasanya telah menceritakan tiga puluh sahabat Nabi kepadaku,  “Barangsiapa yang melaksanakan sholat Nisfu Syaban pada malam ini Allah akan memandang padanya dengan 70 pandangan dan Allah emberikan padanya setiap pandangan 70 kebutuhan, yang paling dekat adalah maghrifoh Allah swt” .


Niat Sholat Nisfu Syaban / Sholat Khoir :


Ushalli sunnatan nishfu syaban rakataini lillahi taala Allahu Akbar
(atau) Ushalli sunnatal khoir rakataini lillahi taala Allahu Akbar
(atau) Ushalli sunnatal muthlaqi rakataini lillahi ta alaAllahu Akbar

Adapun shalat yang kewarid di dalam Nisfu Syaban banyaknya 100 rakaat, 1000 Qulhuwallahu ahad. Shalat ini diberi nama Shalatul Khair yakni shalat yang sebaik-baiknya.


Niat sholat nisfu Syaban pilih diantara 3 yang diatas. Kalau ragu haditsnya pilih saja niat yang ketiga (Sunnah Muthlaq), Karena sunnah muthlaq boleh dilakukan kapan saja, tanpa ada batasannya dan tidak terikat oleh waktu.

Bagi yang tidak mau mengerjakan sholat ini juga tidak apa apa. Asal jangan menyalahkan karena sholat ini dikerjakan juga oleh Sultonul Awliya Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dan banyak para Wali dan para ahli thariqat mengerjakannya.


Pembacaan Surah Yaa Siin 3x

Sebelum membaca Yaa Siin sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah badiah Maghrib dan sholat sunnah Tasbih.

Setelah melakuan sholat sunnah hendaklah membaca surat Yaasiin sebanyak 3x dengan niat :

Surat Yaa Siin yang pertama : Mohon dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah (Mohon dipanjangkan usia dalam iman dan islam).


Surat Yaa Siin yang kedua : Minta diberi rizki yang banyak dan halal untuk bekal ibadah kepada Allah swt (Menghapuskan penderitaan diri sendiri dan ummat Muhammad saw)


Surat Yaa Siin yang ketiga : Minta ditetapkan iman dan tidak butuh kepada selain Allah ( Mendapatkan rezeki tanpa tergantung orang lain )

Doa yang dibaca setelah membaca Yaa Siin / selama malam Nisfu Syaban adalah :

Allahumma Ya Allah, wahai Dzat yang memiliki anugerah dan tidak diberi anugerah kepada-Mu, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Dzat yang memiliki anugerah dan kenikmatan.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, dan pertolongannya orang yang mengungsi, dengan keselamatannya orang yang meminta pertolongan dan dengan keamanan serta sentausanya orang yang takut.

Allahumma Ya Allah, Jika Engkau telah menulis aku disisi Engkau di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang atau tertolak atau sempit dalam rezekiku, maka hapuskanlah.

Allahumma Ya Allah, dengan anugerah Engkau, celakanya aku, terhalangnya aku, tertolakku dan kesempitanku dalam rezekiku , maka tetapkanlah aku di sisi Engkau dalam Ummil Kitab sebagai orang yang beruntung, memperoleh rezeki dan taufiq dalam melakukan kebajikan.

Allahumma Ya Allah, Sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman Engkau adalah benar didalam Kitab Engkau yang telah diturunkan atas lisan Nabi Engkau yang terutus. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisi Allah Ummil Kitab.

Wahai Tuhanku, dengan kenyataan yang agung pada malam pertengahan bulan Syaban yang mulia, yang dimalam pertengahan bulan Syaban segala perkara yang ditetapkan dibedakan, hapuskanlah dari saya bala/musibah yang saya telah mengetahui dan yang belum saya ketahui.

Engkaulah yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, dengan Rahmat-Mu wahai Dzat yang Maha Mengasihani. Semoga Allah selalu melimpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, atas keluarga dan para shahabat beliau, Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Satu kebaikan di bulan-bulan yang lain mendapat 10x lipat. Pada bulan Rajab 70x lipat, bulan Syaban 700x lipat dan bulan Ramadhan 1000x lipat.


Bulan Rajab bagaikan anginnya, bulan Syaban bagaikan awannya, sedangkan Ramadhan bagaikan hujannya. Bulan Rajab khusus untuk mendapat ampunan Allah, bulan Syaban khusus untuk mendapat syafaat sedangkan bulan Ramadhan khusus untuk mendapat kebaikan yang berlipat.

Hitungan tahun merupakan pohonnya, bulan Rajab merupakan hari-hari tumbuhnya daun, bulan Syaban merupakan hari berbuahnya sedangkan bulan Ramadhan merupakan hari-hari memetiknya. Rajab adalah bulan membersihkan badan, Syaban adalah bulan membersihkan hati dan Ramadhan adalah bulan membersihkan Ruh.

Ada lima malam dimana khalwat/doa diterima: Malam Jum’at, malam Jum'at pertama bulan Rajab, 2 malam Ied Idul Fitri  dan Idul Adha.' Malam 15 Shaban, Malam pertengahan Shaban Malam Laylatul Bara'ah / Malam Penyelematan.

Wa min Allah at Tawfiq

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...